VKP - boční vysokozdvižné vozíky, zakázková strojírenská výroba

Novinky

květen 2010

PROJEKT ESF

Dovolujeme si Vás informovat, že firma SPS - VKP s.r.o. získala dotaci z EU prostřednictvím ESF ve výši 4 091 194 Kč na projekt

Rozvoj zaměstnanců firmy SPS - VKP s.r.o.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00798

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a bude realizován v období 1. 5. 2010 - 30. 4. 2012. Bližší informace o projektu naleznete také na internetových stránkách ESF ČR - www.esfcr.cz

POPIS PROJEKTU

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání zaměstnanců komplexního charakteru. V rámci projektu budou proškoleny 4 cílové skupiny - svářeči se státní zkouškou, ostatní svářeči, ostatní specialisté a vedoucí zaměstnanci, obchodníci a THP. Celkem bude proškoleno 106 zaměstnanců v oblastech

  • odborných kurzů pro dělníky - svářeči, řidiči, obsluha motorových vozíků, obsluha plynových pecí, obsluha zvedacích zařízení, obsluha tlakových nádob stabilních, obsluha nízkotlakých kotlů, odborná způsobilost v elektrotechnice,
  • odborných kurzů pro THP - profesní kurzy, kurzy ISO, počítačové dovednosti, řidiči, obsluha motorových vozíků, obsluha zvedacích zařízení, obsluha tlakových nádob stabilních, odborná způsobilost v elektrotechnice,
  • jazykových kurzů,
  • manažerských kurzů,
  • obchodu a marketingu.

Školení budou probíhat formou firemních i otevřených kurzů.

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zvýšení pracovních kompetencí zaměstnanců a s tím související růst stability firmy, udržení zaměstnanosti, zlepšení hospodářských výsledků a posílení image firmy.

KONTAKTY

Zuzana Hospodková
e-mail: hospodkova@sps-thz.cz
telefon: 469 699 435

AKTUALITY

Květen 2010:
byly vyhlášeny výzvy k podání nabídek na Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání pro SPS - VKP s.r.o. Vítězem výzvy na dodávání "Školení svářečů se státní zkouškou" se stala firma Východočeské plynárenské strojírny, a.s., se sídlem v Rosicích u Chrasti. Vítězem výzvy na dodávání "Školení soft skills" se stala firma LIONS CZ s.r.o., se sídlem ve Vrbně pod Pradědem.

Červen 2010:
bylo zahájeno vzdělávání dle harmonogramu projektu a proběhla tato školení:
18.6.2010 - školení obsluh motorových vozíků - 40 zaměstnanců
24.6.2010 - vykonání 12 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 5 zaměstnanců

Červenec 2010: projekt úspěšně pokračoval těmito školeními
13.7.2010 - školení obsluh tlakových nádob - 2 zaměstnanci
14.7.2010 - vykonání 4 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 3 zaměstnanci
16.7.2010 - školení obsluh tlakových nádob - 2 zaměstnanci

Srpen 2010: ani v srpnu neodpočíváme a školíme se
6.8.2010 - pokračovalo druhým dnem školení na téma "Komunikace ve firmě a asertivita" - 15 zaměstnanců
20.8.2010 - školení na téma "Marketingový mix" - 10 zaměstnanců
26.8.2010 - byla vyhlášena výzva k podání nabídek na Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání

Září 2010: pokračujeme v těchto aktivitách
3.9.2010 - školení na téma "Emocionální prodej" - účast 8 zaměstnanců
16.9.2010 - bylo vyhodnoceno výběrové řízení na dodavatele vzdělávání "Angličtina a němčina pro obchodníky ve strojírenství". Vítězem výzvy se stala PhDr. Vladimíra Tilšerová, COMENIA,vzdělávací agentura se sídlem v Pardubicích
17.9.2010 - vykonání 3 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 2 zaměstnanci
17.9.2010 - školení svářečů se základními zkouškami - 3 zaměstnanci
23.9.2010 a 24.9.2010 -"Jednání s lidmi dle jejich specifik" - 15 zaměstnanců ve dvou skupinách

Říjen 2010: opět se školíme a také jsme začali připravovat podklady pro 2. Monitorovací zprávu
1.10.2010 - školení na téma "Prezentování a přesvědčování I" - 11 zaměstnanců
7. - 10.10.2010 - začal intenzívní kurz výuky angličtiny a němčiny pro 8 zaměstnanců
19.10.2010 - školení obsluh nízkotlakých kotlů - 3 zaměstnanci
22.10.2010 - školení na téma "Příprava před schůzkou" - 14 zaměstnanců

Listopad 2010: a jedeme dál jak ve školeních tak v přípravě 2. MZ
3.11.2010 - školení na téma "Prezentování a přesvědčování II" - 13 zaměstnanců
4.11. - 7.11.2010 pokračování výuky cizích jazyků
12.11.2010 - školení na téma "Osobní rozvoj a sebemotivace I" - 8 zaměstnanců
25.11.2010 - druhý den školení na téma "Osobní rozvoj a sebemotivace II" - 8 zaměstnanců
29.11.2010 - otevřený seminář pro účetní na téma "DPH" - 2 zaměstnanci

Prosinec 2010: do konce roku jsme ještě zvládli
3.12.2010 - individuální následné konzultace k již uskutečněným školením softskills
9.12. - 12.12.2010 - opět soustředění na výuku angličtiny a němčiny

Leden 2011: i v novém roce nezahálíme a pokračujeme v realizaci projektu a účasti na školeních
13.1.2011 - otevřený seminář na téma "Přehled změn v oblasti zdravotního a sociálního pojištění"
- 1 zaměstnanec
14.1.2011 - vykonání 9 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 4 zaměstnanci
14.1.2011 - první den školení na téma "Osobní rozvoj a sebemotivace" - 6 zaměstnanců
17.1.2011 - otevřený seminář na téma "Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2011"
- 1 zaměstnanec
18.1.2011 - zahájeno školení počítačových dovedností pro 17 zaměstnanců v rozsahu Word I, Word II,
Excel I, Excel II a Powerpoint - školení bude probíhat po dobu 11 týdnů
20.- 23.1.2011 - pokračuje výuka cizích jazyků
27.1.2011 - otevřený seminář na téma "Roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2010"
- 1 zaměstnanec
28.1.2011 - druhým dne pokračuje školení na téma "Osobní rozvoj a sebemotivace" - 7 zaměstnanců

Únor 2011: a když už jsme ten rok tak pěkně zahájili, neleníme ani v únoru
4.2. 2011 - školení na téma "Time Management" pro první skupinu zaměstnanců - 8 zaměstnanců
11.2.2011 - vykonání 11 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 5 zaměstnanců
17. - 20.2.2011 - pokračování v intenzivním kurzu výuky cizích jazyků
25.2.2011 - školení na téma "Time Management" pro druhou skupinu zaměstnanců - 7 zaměstnanců
Každý únorový týden probíhal kurz počítačových dovedností pro dvě skupiny zaměstnanců - úspěšně jsme již zvládli Word pro začátečníky i pokročilé.

Březen 2011: byl pro nás všechny velice náročný, ale úspěšně jsme zvládli
4.3.2011 - proškolení obsluh zvedacích zařízení - 49 zaměstnanců
11.3.2011 - školení na téma " Uzavření prodeje" - 7 zaměstnanců
15. - 16.3.2011 - školení interních auditorů ISO - 3 zaměstnanci
17. - 20.3.2011 - pokračuje výuka angličtiny a němčiny
18.3.2011 - vykonání 5 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 3 zaměstnanci
21.3.2011 - proškolení řidičů referentských vozidel - 43 zaměstnanců
21.3.2011 - nám byla schválena Zahajovací zpráva o realizaci projektu
25.3.2011 - školení na téma "Analýza kořenových příčin problémů" pro první skupinu - 8 zaměstnanců
28.3.2011 - školení řidičů s profesním průkazem způsobilosti - 15 zaměstnanců
30.3.2011 - dnešním dne bylo ukončeno školení počítačových dovedností a máme za sebou úspěšně
zvládnutý Excel pro začátečníky a pokročilé i Powerpoint

Duben 2011: po hektickém prvním čtvrtletí letošního roku nás v dubnu čekalo
1.4.2011 - otevřený seminář pro účetní na téma "DPH" - 2 zaměstnanci
5.4.2011 - školení na téma "Analýza kořenových příčin problémů" pro druhou skupinu - 8 zaměstnanců
6.4.2011 - jsme odeslali 2. monitorovací zprávu
7. - 10.4. 2011 - intenzívní kurzy cizích jazyků
15.4.2011 - vykonání 5 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 3 zaměstnanci
22.4.2011 - školení na téma "Navázání kontaktu a budování vztahu" - 10 zaměstnanců
22.4.2011 - jsme podali žádost o podstatnou změnu týkající se počtu účastníků školení
29.4.2011 - první den školení na téma "Nefinanční motivování a rozvoj lidí" - 6 zaměstnanců

Květen 2011: připravujeme podklady pro 3. monitorovací zprávu a pokračujeme ve vzdělávání
12. - 15.5.2011 - kurz výuky cizích jazyků
13.5.2011 - odeslali jsme žádost o prodloužení lhůty pro předložení 3. monitorovací zprávy, protože
ještě nemáme schválenu 2. MZ
17.5.2011 - školení pro metrologa - 1 zaměstnanec
17.5.2011 - byla nám schválena podstatná změna a vydáno Rozhodnutí o změně
18.5.2011 - odeslali jsme opravenou 2. monitorovací zprávu
19.5.2011 - vykonání 7 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 5 zaměstnanců
25.5.2011 - otevřený kurz na téma "Evidence pracovních úrazů" - 2 zaměstnanci
27.5.2011 - druhý den školení na téma "Nefinanční motivování a rozvoj lidí" - 5 zaměstnanců

Červen 2011: pokračovali jsme v přípravě 3. monitorovací zprávy a účastnili se
9. - 12.6.2011 - ukončení intenzivních kurzů výuky cizích jazyků - úspěšně absolvovalo 7 zaměstnanců
17.6.2011 - školení na téma "Vůdcovství a motivace I" - 5 zaměstnanců
23.6.2011 - periodické proškolení obsluh motorových vozíků - 31 zaměstnanců
24.6.2011 - školení na téma "Představení přínosů a výhod" - 6 zaměstnanců

Červenec 2011: i když jsou prázdniny, přesto se školíme a věnujeme se monitorovacím zprávám
1.7.2011 - druhý den školení na téma "Vůdcovství a motivace II" - 7 zaměstnanců
21.7.2011 - následné konzultace - tj. co nám školení přineslo? - 10 zaměstnanců
25.7.2011 - odeslána 2. oprava monitorovací zprávy 2

Srpen 2011:
17.8.2011 - školení na téma "Delegování odpovědností a pravomoci"- 6 zaměstnanců

Září 2011: a po prázdninách odpočatí, pomalu začínáme s dalšími aktivitami projektu
8.9.2011 - jsme obdrželi informaci o schválení MZ2
8.9.2011 - jsme uzavřeli smlouvu o auditu projektu
16.9.2011 - přezkoušení svářečů se základní zkouškou - 10 zaměstnanců
27.9.2011 - jsme Externímu administrátorovi předali MZ3

Říjen 2011:
18.10.2011 - zahajujeme nové kurzy anglického jazyka - 8 zaměstnanců
20.10.2011 - kurzy anglického jazyka - 8 zaměstnanců

Listopad 2011:i před koncem roku nepolevujeme a kromě kurzů anglického jazyka, které probíhají 2x týdně - 8 zaměstnanců, jsme absolvovali
9.11. - 11.11.2011 - kurz svářeče se státní zkouškou - 1 zaměstnanec
11.11.2011 - školení na téma "Řízení lidí" - 8 zaměstnanců

Prosinec 2011:v posledním měsíci v roce jsme ještě stihli po celý prosinec kurzy anglického jazyka a navíc 8.12.2011 - seminář "Nad daní ze závislé činnosti" - 1 zaměstnanec
12.12.2011 - seminář "Velká novela zákoníku práce" - 1 zaměstnanec
13.12.2012 - seminář "Aktuality pro mzdové účetní" - 1 zaměstnanec

Leden 2012:odpočatí po vánočních svátcích a plni elánu do Nového roku pokračujeme v realizaci projektu opět kurzy anglického jazyka - 8 zaměstnanců
20.1.2012 - školení na téma "Finanční stimulace dle výkonu" - 8 zaměstnanců
25.1.2012 - seminář "Cestovní náhrady od 1.1.2012" - 1 zaměstnanec
30.1.2012 - seminář "Důchodové a nemocenské pojištění od 1.1.2012" - 1 zaměstnanec

Únor 2012:nezahálíme a zase ta angličtina - 8 zaměstnanců
6.2.2012 - poslední téma z cyklu školení softskills "Pracovně-právní minimum" - 13 zaměstnanců
8.2. - 10.2.2012 - poslední kurz svářečů se státní zkouškou - 1 zaměstnanec
9.2.2012 - jsme obdrželi zprávu o schválení monitorovací zprávy č.3
15.2.2012 - školení obsluh plynových pecí - 4 zaměstnanci
16.2.2012 - školení obsluh plynových zařízení - 1 zaměstnanec
17.2.2012 - následné individuální konzultace - 17 zaměstnanců

Březen 2012:pomalu se blížíme k ukončení projektu, ale stále se školíme Angličtina pokračuje - 8 zaměstnanců
9.3.2012 - školení řidičů referentských vozidel - 39 zaměstnanců
19.3. a 26.3.2012 - započalo školení zaměstnanců s odbornou způsobilostí v elektrotechnice - 3 zaměstnanci
20.3.2012 - odeslali jsme 4. monitorovací zprávu, která byla schválena 12.6.2012
30.3.2012 - školení řidičů s profesní způsobilostí - 15 zaměstnanců

Duben 2012:A je tu konec projektu.
2.4.2012 - školení obsluh zvedacích zařízení - 45 zaměstnanců
2.4.2012 - bylo ukončeno školení zaměstnanců s odbornou způsobilostí v elektrotechnice - 3 zaměstnanci
21.4.2012 - školení řidičů s profesní způsobilostí - 1 zaměstnanec
24.4.2012 - školení řidičů referentských vozidel - 5 zaměstnanců
24.4.2012 - ukončení jazykových kurzů - 8 zaměstnanců


HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROJEKTU Projekt "Rozvoj zaměstnanců firmy SPS - VKP s.r.o." r.č. CZ.1.04/1.1.02/35.00798 byl realizován v období 1.5.2010 - 30.4.2012. Výše dotace schválená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 4 091 194,00 Kč z toho 3 477 514,90 Kč z rozpočtu Evropské unie a 613 679,10 Kč ze státního rozpočtu České republiky. Prostředky byly použity na neinvestiční výdaje a to na profesní vzdělávání zaměstnanců a na získání či zvýšení obecných dovedností zaměstnanců, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a lepší uplatnění zaměstnanců na trhu práce. Celkové, skutečně čerpané způsobilé výdaje činily 3 671 008,30 Kč a byly vedeny jako samostatné středisko v účetnictví firmy.

O řádnou organizaci a průběh projektu se staral realizační tým, který se svého úkolu zhostil zcela v souladu s podmínkami projektu. O kvalitní práci realizačního týmu a zodpovědném přístupu k projektu svědčí i schválené monitorovací zprávy, kdy nám nebyly kráceny žádné výdaje a byly schváleny všechny nepodstatné změny, které jsme v zájmu úspěšné realizace projektu provedli. V průběhu projektu jsme žádali o jednu podstatnou změnu, která nám byla též schválena. Na začátku realizace projektu byla vypsána 3 výběrová řízení na školení v oblastech softskills, na jazykové kurzy a na kurzy sváření se státní zkouškou a s vítěznými firmami byly uzavřeny smlouvy. Po schválení 2. monitorovací zprávy byla u nás provedena kontrola na místě ze strany poskytovatele podpory.

Realizační tým se staral také o publicitu projektu, která spočívala především v

 • - informování zaměstnanců o získání dotace, realizaci projektu vč. jeho financování
 • - užívání log na dokumentech
 • - označení školících místností, vstupních prostor a jednacích místností tabulí s logy a základními údaji o projektu včetně způsobu financování
 • - zakotvení povinnosti pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance přicházející do styku s veřejností informovat při jednáních zákazníka či veřejnost o projektu a o možnosti využití operačních programů LZZ
 • - na webových stránkách firmy byla vytvořena sekce o průběhu projektu
 • - v sídle firmy byla vytvořena nástěnka s informacemi o projektu, včetně plnění monitorovacích indikátorů
 • - účetní záznamy jsou označeny údaji o způsobu financování projektu vč. čísla projektu
 • - o zahájení projektu byla informována Hospodářská komora a Úřad práce, kterým bude zaslána i hodnotící zpráva.
 • - o informace o projektu včetně log byl upraven i hlavičkový papír firmy
 • - byl vytvořen propagační list s informacemi o projektu, který se stal součástí propagačních materiálů.

Hlavními cíli projektu bylo udržení nebo zvýšení kompetencí zaměstnanců, proškolení 106 osob a získání 559 certifikátů za úspěšnou účast ve školeních. Cílovými skupinami byli zaměstnanci firmy, zařazení do 6 různých klíčových aktivit. Do ukončení realizace projektu jsme proškolili 105 osob tj. 96,28%, které získaly 673 certifikátů tj. 120,35%.
Plnění monitorovacích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:

Název klíčové aktivity počet osob % plnění počet certifikátů % plnění
02 svářeči se státní zkouškou 22 81,48 131 109,90
03 ostatní svářeči 14 93,33 53 88,33
04 vedoucí, obchodníci a THP 32 114,29 355 124,30
05 ostatní specialisté 37 102,78 134 131,89
Každé školení, seminář či kurz byl zaměstnanci vždy po jeho ukončení hodnocen jednak písemně, jednak pohovorem s manažerem projektu a v neposlední řadě proběhly i následné individuální konzultace. Tyto informace sloužily jako zpětná vazba a realizační tým mohl organizovat průběh projektu a realizaci klíčových aktivit tak, aby projekt přinesl všem zúčastněným požadovaný efekt. Vzdělávání probíhalo formou firemních i otevřených kurzů. Pro většinu školení jsme oslovili více dodavatelů, a z nich vybírali dodavatele kvalitního, zkušeného a s odpovídající cenou.

Vzdělávání probíhalo podle harmonogramu, který musel být upravován oproti původnímu předpokladu. Hlavními důvody ke změnám harmonogramu byly závazky firmy vůči zákazníkům a smluvené termíny předání zakázek a tudíž nemožnost uvolnit zaměstnance v plánovaném termínu pro účast na školeních a také fluktuace zaměstnanců. I s těmito problémy jsme se vypořádali tak, aby nedošlo k ohrožení realizace projektu a cíle projektu byly naplněny.
I plánovaný rozpočet musel být v průběhu projektu upravován. Nebyl však překročen, ba naopak vynaložené prostředky byly nižší než plánované a byly dodrženy podmínky pro jeho čerpání. Prostředky byly využity efektivně, hospodárně, ve prospěch úspěšné realizace projektu a to tak, aby byly splněny cíle projektu.

Po ukončení projektu byl proveden audit, který neshledal žádné nejasnosti či nesrovnalosti.

Celkové hodnocení projektu:

 • - realizace projektu probíhala v souladu s danými podmínkami a požadavky
 • - náklady projektu byly uznány jako způsobilé, rozpočet projektu nebyl překročen
 • - cíle projektu byly splněny
 • - fluktuaci zaměstnanců se nám dařilo řešit zapojením do vzdělávání jiných, stávajících zaměstnanců či zaměstnanců, kteří uzavřeli pracovní poměr v průběhu projektu a to tak, aby vzdělávání bylo prospěšné jak pro samotné zaměstnance, tak vyhovovalo i požadavkům firmy
 • - zaměstnanci hodnotili vzdělávání jako prospěšné, zvyšující jejich kvalifikaci a lepší uplatnění na trhu práce
 • - projekt měl pozitivní dopad na činnost firmy, umožnil jí získat odborníky ve svých profesích, rozšířil kvalifikaci zaměstnanců a tím zlepšil i konkurenceschopnost firmy

Kvalitní zaměstnanci s vysokou odbornou a profesní kvalifikací jsou cennou devizou každého zaměstnavatele a proto naší snahou do budoucna je pokračovat i nadále ve vzdělávání stávajících i nových zaměstnanců a motivovat je ke zvyšování či prohlubování kvalifikace.


září 2008

We are looking for a new dealers in Germany and France. Please do not hesitate to contact us, should you be interested in further information.


červenec 2008

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že společnost V.K.P. spol. s r. o. IČO 15053820 se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany a její 100% dceřinná společnost Strojírna Potůček s. r. o. IČO 48169943 se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany dokončují v současné době projekt vzájemné fúze. Smlouva o fúzi byla podepsána 30. 06. 2008 a nástupnickou společností se stane společnost
Strojírna Potůček, s.r.o.
Tovární 123
538 21 Slatiňany
IČO 15053920
Společnost Strojírna Potůček, s.r.o. bude nadále pokračovat v dosavadních podnikatelských činnostech obou fúzujících společností, přejímá veąkeré jejich závazky, práva a povinnosti a je nadále držitelem všech jejich dosavadních certifikátů, oprávnění a duševního vlastnictví. Cílem fúze je především racionalizace veškerých vnitřních činností a nabídka podstatně širších a kvalitnějších možností vzájemné spolupráce partnerským společnostem. V oblasti nabídky produktů a služeb našim zákazníkům bychom rádi upozornili především na to, že

 • výroba nástaveb pro využití v komunální oblasti bude nadále zajišťována divizí KN (komunální nástavby) nové společnosti minimálně ve stejném rozsahu, ve stejných prostorách a bude zabezpečována stávajícím obchodním, technickým a výrobním personálem jako v dosavadní společnosti Strojírna Potůček s. r. o. Výrobní sortiment zůstává nezměněn a bude nadále rozvíjen v souladu s požadavky našich zákazníků.
 • výroba hasičských nástaveb bude nadále zajišťována divizí THZ ( hasící zařízení) nové společnosti minimálně ve stejném rozsahu, ve stejných prostorách a bude zabezpečována stávajícím obchodním, technickým a výrobním personálem jako v dosavadní společnosti Strojírna Potůček s. r. o. Výrobní sortiment zůstává nezměněn a bude nadále rozvíjen v souladu s požadavky našich zákazníků.
 • výroba vysokozdvižných vozů s bočním ložením bude nadále zajišťována divizí VZV (vysokozdvižné vozy) nové společnosti minimálně ve stejném rozsahu, ve stejných prostorách a bude zabezpečována stávajícím obchodním, technickým a výrobním personálem jako v dosavadní společnosti V.K.P. spol. s r. o. Výrobní sortiment zůstává nezměněn a bude nadále rozvíjen v souladu s požadavky našich zákazníků.
 • servisní činnosti pro všechny výrobní divize ( KN, THZ, VZV) budou soustředěny do jednoho útvaru s lepší technickou a personální vybaveností než doposud.
Nová společnost s jednodušší vnitřní strukturou umožní efektivnější využití technologických možností posílením vnitropodnikové kooperace a spolupráce, odstranění zbytečné administrativy a zlepšení technické přípravy výroby. To je umožněno i technickou příbuzností vyráběných sortimentů (ve všech divizích se jedná o mobilní prostředky, které musí vyhovovat jak specifickým požadavkům - hasiči, komunální použití, skladování a transport dlouhých břemen - tak i požadavkům na dopravní prostředky, pohybující se na veřejných komunikacích). Navíc technologická zaměnitelnost jednotlivých výrobků umožňuje i částečné vyrovnávání kapacitních výkyvů, vznikajících v důsledku administrativního cyklu plánování a financování státních a komunálních investic. Za pozitivní vliv považujeme i osobní angažovanost majitelů v jedné sloučené společnosti. Závěrem bychom Vás chtěli ujistit, že předkládaná organizační změna neovlivní dosavadní obchodní a partnerské vztahy, naopak povede podle našeho názoru k jejich rozšíření a zkvalitnění. Jednatelé a spolumajitelé společnosti

Vlastimil Horák
JUDr. Jaromír Pokorný
Vít Vašíček
Ing. Jaroslav Košťál


Titulní stránka | Kontakty | Mapa webu | Tisk | Nahoru | Zpět

Strojírna Potůček, s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, Czech Republic
tel.: +420 469 660 747 | fax: +420 469 660 740 | email: vkp@vkp.cz | internet: www.vkp.cz |

NAVRCHOLU.cz